ford brochureware eu MOT13_po_90x90_4c 3x1 2160x720 bb girl_holding_magnifier

Termeni și condiții

Acest site (www.fordplusauto.ro) este administrat de către Plusauto S.R.L.. Accesul la acest site este guvernat de termenii si condiţiile de utilizare detaliate mai jos. Puteţi, de asemenea, să consultaţi Politica Ford de Confidenţialitate pe Internet.

Condiţii Generale

Plusauto S.R.L. a depus toate eforturile pentru a prezenta, pe acest site, informaţii corecte şi precise. Plusauto S.R.L. caută, în permanenţă, noi moduri de a îmbunătăţi caracteristicile, designul şi procesul de fabricaţie al vehiculelor sale; de aceea, informaţiile prezentate sunt în permanentă schimbare. Deşi luăm toate măsurile pentru a furniza informaţii şi specificaţii actualizate, acest site nu trebuie considerat un ghid absolut al produselor şi serviciilor furnizate de Ford, ori o ofertă concretă de vânzare a unui anumit vehicul. Distribuitorii şi Dealerii nu sunt mandatari ai Plusauto S.R.L. şi nu au dreptul de a obliga Plusauto S.R.L., prin niciun fel de angajament sau declaraţie, explicite ori implicite. Orice referiri, prezentate în acest site, la viteză şi performanţă nu trebuie interpretate drept un îndemn de a adopta un stil de şofat periculos ori de a depăşi limitele legale de viteză. Toate cifrele referitoare la consum furnizate sunt în conformitate cu Directiva 93/116/EC. Acestea au fost calculate în baza ciclului de testare folosit pentru clasificarea oficială cu privire la emisiile de noxe. Ele nu pot fi comparate cu cifrele anterioare privind viteza constantă / în oraş şi sunt mai reprezentative pentru consumul real de combustibil din trafic. În condiţiile unei utilizări normale, consumul de combustibil al unui vehicul poate diferi de nivelurile obţinute în cursul procedurilor de testare, depinzând şi de stilul de şofat, de condiţiile de trafic, de starea drumului, de factorii de mediu şi de starea tehnică a vehiculului. Pentru orice fel de lămuriri suplimentare, vă rugăm să luaţi legătura cu Dealerul dumneavoastră.

Drepturi de Autor

Toate drepturile, inclusiv drepturile de autor şi drepturile asupra bazelor de date, cu privire la acest website şi la conţinutul său, sunt deţinute sau licenţiate de către Plusauto S.R.L. ori utilizate de Plusauto S.R.L. în conformitate cu prevederile legale aplicabile ori cu permisiunea deţinătorului drepturilor de autor. Nu aveţi dreptul de a copia, reproduce, republica, descărca, posta, emite sau transmite niciun fel de text, imagine, grafică, logo, ilustraţie, buton, simbol sau selecţia lor ori modul în care acestea sunt dispuse, nici codul-sursă ori programele asociate, pentru niciun scop public ori comercial, fără acordul prealabil, exprimat în scris, al Ford sau al deţinătorului drepturilor de autor. Nu aveţi dreptul de a adapta, modifica ori crea niciun material sau informaţie conţinute în acest site, nici de a le utiliza în orice scop, cu excepţia utilizării personale, non-comerciale. Sunteţi de acord să utilizaţi acest site doar în scopuri legale. Plusauto S.R.L. îşi rezervă dreptul de a utiliza în scopuri proprii orice fel de materiale trimise prin intermediul acestui site, inclusiv texte şi imagini – fie pe acest site, fie în orice altă formă, inclusiv pentru scopuri publicitare. Plusauto S.R.L. îşi rezervă dreptul de a monitoriza materialele trimise şi de a le modifica ori respinge.

Limitarea Responsabilităţii (Disclaimer)

Încercăm să furnizăm informaţii corecte, complete şi actualizate. Cu toate acestea, prin utilizarea acestui site sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile prezentate aici, care intră în vigoare începând cu momentul primei accesări de către dumneavoastră a acestui site. Prin utilizarea acestui site de către un minor având vârsta sub 14 ani, dumneavoastră, în calitate de reprezentant legal al său, vă exprimaţi acordul la această utilizare şi consimţiţi la respectarea termenilor şi condiţiilor, în numele minorului, începând cu data primei utilizări a site-ului de către minor. De asemenea, prin utilizarea acestui site, dumneavoastră, în calitate de minor având vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, vă exprimaţi acordul şi consimţiţi la respectarea termenilor si condiţiilor, iar dumneavoastră, în calitate de ocrotitor legal al său, vă exprimaţi acordul la această utilizare şi consimţiţi ca el să se oblige la respectarea termenilor şi condiţiilor, începând cu data primei utilizări a site-ului de către minor. Fără a aduce atingere drepturilor dumneavoastră garantate de lege, acest site şi toate informaţiile, inclusiv, fără a se limita la, textele, numele, imaginile, pozele, siglele, linkurile, simbolurile şi orice alte materiale, sunt furnizate ca atare, doar în măsura în care sunt disponibile şi fără nicio declaraţie de garanţie sau aprobare, explicită ori implicită. În special, nu garantăm în niciun fel corectitudinea ori integritatea informaţiilor furnizate pe acest site; de asemenea, nu declarăm şi nu garantăm acurateţea sau caracterul complet al informaţiilor furnizate pe acest site şi nu garantăm că utilizarea acestui site va fi neîntreruptă şi fără erori ori că site-ul şi serverele pe care este găzduit nu prezintă disfuncţionalităţi ori nu sunt infectate cu viruşi informatici. În limita maximă permisă de lege, Plusauto S.R.L. nu va fi răspunzător în niciun caz, faţă de nicio persoană pentru niciun fel de pierderi ori daune suferite ca urmare a utilizării oricăror informaţii sau produse prezentate pe acest site, inclusiv, fără a se limita la daunele indirecte ori incidentale, sau orice fel de daune survenite în urma utilizării sau imposibilităţii de utilizare, pierderii de informaţii sau de profituri, fie în temeiul răspunderii contractuale sau a răspunderii bazate pe neglijenţă sau pe alte acţiuni vătămătoare, rezultând din sau în legătură cu utilizarea acestui site. Prin derogare de la orice alte prevederi din aceşti termeni şi condiţii, în măsura maximă permisă de lege, nu vom fi responsabili pentru funcţionalitatea ori disponibilitatea acestui site.

Mărci

Toate numele, imaginile, siglele care identifică Ford reprezintă mărci ale Ford. Orice branduri, produse, servicii ori nume comerciale ale unor terţe părţi sunt mărcile, mărcile de servicii şi numele comerciale ale titularilor respectivi. Ford nu oferă permisiunea de utilizare a acestora niciunei alte persoane în afară de titularii de drept. Orice astfel utilizare poate constitui o încălcare a drepturilor titularilor.

Linkuri Externe

Plusauto S.R.L. nu declară, nu garantează, nu aprobă şi nu îşi asumă niciun fel de responsabilitate cu privire la site-urile externe care conţin linkuri către acest site sau către care pot exista linkuri în acest site. Niciun site extern pe care îl vizitaţi prin accesarea unui link din acest site nu se află sub controlul Ford, iar vizitarea site-ului extern se face pe răspunderea dumneavoastră.

Limitarea responsabilităţii cu privire la programe

Programele care pot fi descărcate de pe acest site au fost verificate şi testate amănunţit în toate etapele de producţie, dar recomandăm utilizarea unui program anti-virus înainte de instalare. De asemenea, recomandăm realizarea unei copii de siguranţă a hard-disk-ului, înainte de utilizarea programelor. În limita maximă permisă de lege, Plusauto S.R.L. nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru orice fel de disfuncţionalitate, deteriorare şi/sau pierdere de informaţii rezultate în urma utilizării acestor programe pe computerul dumneavoastră personal. Înainte de instalarea programelor pe computerele legate în reţea, vă rugăm să consultaţi administratorul reţelei.

Protectia datelor Confidentialitate si date personale

Plusauto S.R.L respecta confidentialitatea datelor fiecarei persoane care viziteaza site-urile sale si orice informatie primita despre dumneavoastra va fi utilizata in primul rand pentru a va oferi serviciul pe care il solicitati si in al doilea rand pentru a imbunatati modul in care va deservim pe dumneavoastra. Vom face acest lucru folosind cat mai corect informatiile primite. Aceste informatii nu vor fi dezvaluite nici unei persoane din afara Ford Motor Company, a importatorului sau a companiilor cu carePlusauto srl are incheiate parteneriate in scopul de a va oferi servicii in beneficiul dumneavoastra. Ele vor fi utilizate in conformitate cu legislatia din Romania privind protectia datelor individului. Este dreptul dvs sa stiti ce informatii detinem despre dumneavoastra si sa faceti modificari daca este necesar; de asemenea, este dreptul dumneavoastra sa ne solicitati sa nu utilizam aceste informatii. Vom face tot ce ne sta in putere sa va respectam dorintele. Totusi, anumite prevederi legale, in special cele privind siguranta si diverse aspecte financiare (de ex. in cadrul discutiilor cu firmele de leasing sau companiile bancare) pot face acest lucru imposibil. Daca aveti vreo intrebare legata de acest subiect, va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail vanzari@plusauto.ro sau la sediul Plusauto S.R.L din strada Caracal nr. 254, Malu Mare.

SC PLUSAUTO SRL, cu sediul social in str. Caracal nr.254 Malu Mare jud.Dolj inregistrat la Registrul Comertului sub nr.J16/669/1992, cod unic de inregistrare RO2311348, este Operator de date cu caracter personal, inregistrat sub nr. 17160 in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal. SC Plusauto SRL va efectua prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru realizarea scopurilor evidentiate la art.II, pe durata derularii contractelor semnate cu Clientul, plus o perioada de 10 ani, pentru desfasurarea activitatii curente a Operatorului si/sau realizarea intereselor legitime ale Operatorului, cu exceptia cazurilor cand prin lege se prevede alt termen, caz in care se va aplica acel termen. Conform legislatiei aplicabile, persoanele vizate beneficiaza de dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul la informare, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei; toate aceste drepturi se exercita prin cerere scrisa, datata si semnata, inaintata Operatorului, cu exceptia dreptului de a se adresa justitiei, care se execita prin cerere scrisa inaintata instantei de judecata competente. Clientul își dă acordul privind datele cu caracter personal minime, strict necesare pentru executarea contractului initial/contractelor initiale de prestare servicii (respectiv: nume, prenume, adresa, cod numeric personal, numar de telefon, email, detalii autovehicul, etc) ramane valabil exprimat, contractul initial/contractele initiale de furnizare produse si servicii urmand a produce efecte in continuare; Clientul întelege ca poate solicita Operatorului oricand sistarea prelucrarii datelor cu caracter personal, cu efect pentru viitor, prin cerere scrisa, datata si semnata, adresata Operatorului la adresa din prezenta Declaratie, acest fapt, cat si exercitarea dreptului de opozitie putand conduce la imposibilitatea furnizarii serviciilor si produselor de Operator, cu efectul incetarii contractelor aferente pe baza unei notificari scrise trimise Clientului si cu exonerarea Operatorului de orice raspundere si de plata de compensatii, despagubiri in acest sens;

Date cu caracter personal inseamna, conform legislatiei aplicabile, orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. Pot intra in aceasta categorie: numele, prenumele, domiciliul/resedinta, cetatenia, codul numeric personal, toate celelalte date mentionate in actul cu care se legitimeaza Clientul/imputernicitul, adresa de email, numerele de telefon, toate informatiile din orice document semnat cu Operatorul, inclusiv din contractele privind furnizarea de produse si servicii din domeniul auto, date relevante ale autovehiculului, istoricul de service, date tehnice pentru piese si accesorii, semnatura, imaginea, vocea, convorbirile telefonice cu Operatorul, orice alte documente si informatii, inclusiv cele financiare, bancare, fara limitare, si cele care trebuie/va fi necesar sa fie prelucrate de Operator conform legii, unui act de autoritate, fara limitare, care ii devin disponibile Operatorului, pe durata relatiei contractuale dintre Operator si Client.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este orice operatiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea. Pentru imbunatatirea calitatii serviciilor sale, Operatorul poate inregistra si stoca convorbirile telefonice cu Clientul. Scopurile in care se face prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi: evidenta si executarea oricaror contracte/documente semnate intre Operator si Client, reclama, marketing (direct), publicitate, loterii publicitare, statistica, colectare debite/recuperare creante, raportari catre societatile din grup si/sau catre autoritatile de supraveghere din Romania si/sau strainatate, managementul portofoliului si al riscului, supraveghere video, furnizarea de servicii si produse de comunicatii electronice si promovarea acestora in orice medii inclusiv pe baza datelor cu caracter personal furnizate de Client, trimitere de comunicari, evaluarea comportamentului Clientului in mediile online, inclusiv in baza datelor cu caracter personal furnizate, dezvoltare, intocmirea de registre ale clientilor, stocare de baze de date in Romania (si/sau in strainatate), realizarea oricaror cerinte privind activitatea Operatorului si/sau interesele sale de afaceri.

Persoanele vizate sunt: clientul, imputernicitul acestuia si orice alte persoane fizice ale caror date cu caracter personal ajung in orice mod la Operator, pe durata relatiei contractuale dintre Operator si Client. Clientul ii garanteaza Operatorului faptul ca a obtinut in prealabil acordul expres si neechivoc pentru prelucrare al celorlalte persoane fizice ale caror date cu caracter personal devin disponibile Operatorului, Operatorul fiind exonerat de orice raspundere si de plata unor compensatii, despagubiri in acest sens.

Destinatarii datelor pot fi: persoanele vizate, reprezentantii persoanelor vizate, autoritatile si institutiile publice (oricare ar fi denumirea) din Romania si/sau strainatate, potrivit legii, instantele judecatoresti si/sau arbitrale din Romania si/sau strainatate, potrivit legii, angajatii, colaboratorii Operatorului din Romania si/sau strainatate, societati de colectare a debitelor ori de recuperare creante din Romania si/ sau din strainatate, orice alt partener contractual/necontractual al Operatorului din Romania si/sau din strainatate. Datele cu caracter personal pot fi transferate si in afara Romaniei, in interiorul Uniunii Europene, ca urmare sau in scopurile aratate la art. II ori pentru executarea unui contract incheiat intre persoanele vizate si Operator sau pentru incheierea ori executarea unui contract incheiat ori ce se va incheia, in interesul persoanelor vizate, intre Operator si un tert.

Nota de informare privind protectia datelor personale

SC PLUSAUTO SRL este înregistrată la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal cu nr. 17160 . Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC PLUSAUTO SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este gestiunea economico-financiara, imbunatatirea activitatii si a gradului de satisfactie a clientilor nostri, precum si activitati de marketing. Va aducem la cunostinta ca nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind insa necesare pentru activitatile mai sus mentionate si pentru a va putea tine la curent cu activitatea noastra si cu noile produse si servicii comercializate. Refuzul dvs. ne pune in imposibilitatea de a va face orice fel de comunicari. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator Plusauto srl si sunt comunicate in relatiile comerciale, fara a fi facute publice, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa catre SC PLUSAUTO SRL cu o cerere scrisa, datata si semnata. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Observatie:

*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

Jurisdicţie Termenii şi condiţiile prezentate aici vor fi guvernate de şi interpretate în conformitate cu legislaţia română. Orice fel de dispute născute în legătură cu aceşti termeni şi condiţii vor fi supuse deciziei instanţelor competente din România. În cazul în care oricare dintre aceşti termeni va fi stabilit ca fiind ilegal, ineficace ori inaplicabil, din cauza legislaţiei oricărui stat sau ţară în care aceşti termeni urmează să se aplice, acesta va fi eliminat din prezenţii termeni şi condiţii. Celelalte prevederi vor rămâne aplicabile integral şi vor continua să fie obligatorii şi executorii pentru părţi. Ford îşi rezervă dreptul de a modifica oricare dintre aceşti termeni şi condiţii oricând, prin postarea on-line a modificărilor. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti Termeni şi condiţii şi/sau cu modificările aduse lor, vă rugăm să încetaţi folosirea acestui site imediat.